Brev skapt av

Mottaker
Worsøe

Dato: 1826-12-20Signatur: ubb-ms-0178-a-03-43


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Herr Consul P. L. Worsøe tilkommer å betale brannkontingent til den alminnelige brannkasse for termin 1826 på til sammen 57 spesidaler og 75 skilling. Hvis det ikke betales straks vil utpanting påfølge. Underskrevet av Malling ved Skattefogdkontoret i Christiania.

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • Svært god

comments powered by Disqus