Brev skapt av

Mottaker
Haakon Shetelig

Dato: 1919-07-12Signatur: ubb-ms-1201-320-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen planlegger å søke på en assistentstilling ved Universitetets Oldsakssamling, og ønsker i den anledning en attest fra Shetelig.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Arkeologi, Attest, Universitetets Oldsaksamling

Relatert til: Anton Wilhelm Brøgger


comments powered by Disqus