Manuskript skapt av

Publisert: 1592

Laget mellom 1592-01-01 og 1592-12-31Signatur: ubb-ms-0050Gå til enkeltside for nedlasting:

Skrevet paa latin i hexameter. Indeholder først citater fra bibelen om guddommen. Dernæst citater fra ”sacris literis” og ”doctorum Ecclesiæ Dei”, der opmuntrer til studium av bibelen. Derpaa følger en kort gjengivelse paa heksameter over indholdet av det gamle og nye Testamente

Dette dokumentet er knyttet til emnene Religion, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religionshistorie, Utdrag, Bibelhistorie

Relatert til: Søren Christensen, Severinus Christierni

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • 4°. 255 beskrevne blader. B

comments powered by Disqus