ManuskriptSignatur: ubb-ms-0057Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Trykt i Personalh. Tidskr. 2 R. III B. s. 26 ff. Antages at være en avskrift efter optegnelser nedskreven av kammeraad Jens Gerner efter notiser fra hans far prost Henrik Gerner i Tønsberg. Fra begyndelsen av 18 tallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Biografi, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Slegtsoptegnelser

Relatert til: Karen Olsdatter Madtsen, Anders Madtsen

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 4 sammenheftede beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus