Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0069Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskift der har tilhørt W. F. K. Christie. Indeholder desuten et par optegnelser efter forskjellige kilder av middelalderlig skriftarter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Historisk-antikvariske skrifter, Clavis diplomatica, Skrifttegn, Skrifttyper

Relatert til: Wilhelm Frimann Koren Christie, Daniel Eberhard Baring

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 9 beskrevne blader. H

comments powered by Disqus