Manuskript skapt av

Dato: 1791-03-11Signatur: ubb-ms-0167-01-22-115-15


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus