Manuskript skapt av

Laget mellom 1699-01-01 og 1821-12-31Signatur: ubb-ms-0167-03-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Heri er indført samtlige lærekontrakter og utskrevne svender.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Fysisk beskrivelse

  • Noget defekt. Bindet løs. – Gammelt katl.-nr. 167c. Fol. Ca. 100 beskrevne blader.

comments powered by Disqus