Manuskript skapt av

Dato: 1827-07-25Signatur: ubb-ms-0167-03-09-06


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus