Manuskript skapt av

Laget mellom 1600-01-01 og 1811-01-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-016


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet

Relatert til: David Middelthon


comments powered by Disqus