Manuskript

Dato: 1833-02-14Signatur: ubb-ms-0167-11-139-41


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Sørensen og Beyer

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker, Skomaker


comments powered by Disqus