Manuskript

Dato: 1845-07-29Signatur: ubb-ms-0167-11-139-48


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Larsen og Ev. Solberg

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker, Skomaker


comments powered by Disqus