Manuskript

Dato: 1851-11-24Signatur: ubb-ms-0167-11-139-51


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Lunde og oldermann Fasmer

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker, Skomaker


comments powered by Disqus