Manuskript

Laget mellom 1751-01-01 og 1840-12-31Signatur: ubb-ms-0167-12-141


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Indeholder ogsaa regnskaper

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skredderlauget, Skredder

Fysisk beskrivelse

  • Pergamentsbind. Fol. 120 beskrevne blader. B.

comments powered by Disqus