Manuskript

Dato: 1682-11-04Signatur: ubb-ms-0167-12-148-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skredderlauget, Skredder


comments powered by Disqus