Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0187-d-4Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Et hefte med 12 tegninger og nogen løse blader, deriblandt et brev fra oberstløitnant Holck.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Prospekter, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Monument, Oldtidslevninger, Oldtidsminner

Er en del av


comments powered by Disqus