Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0200-e-080Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Astronomi, Meteorologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Norge


comments powered by Disqus