NotatSignatur: ubb-ms-0178-e-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Skrevet delvis på fransk.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Representativt konstitusjon

Relatert til: Christian Magnus Falsen

Er en del av

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus