Fotografi skapt av

Laget mellom 1890-01-01 og 1899-12-31

Signatur: ubb-kk-1318-1832
Eies av

Skysskaren Eiliv Oppheim med hest og kjerre

Dette bildet er en del av utstillingen Arbeidsliv i 1870-årene

Dette bildet er knyttet til emnene Hest, Gård, Bygd, Mann, Hverdagsklær, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Avbildet:

Samling

KK-klassisk samling

Fotograf Knud Knudsen (1832-1915) var ved siden av Marcus Selm... se mer

Teknikk

Våtplate negativ

Glassplatenegativer som ble preparert og fremkalt av fotografen under opptakssituasjonen, dvs. fotografen måtte ha med mørkeromsutstyr ut i felt.


comments powered by Disqus