Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1895-01-01 og 1900-12-31

Signatur: ubb-kk-ncn-0093
Eies av Billedsamlingen

Bestyrer Jakob Sæthre på rotur sammen med skoleelever.Sæthres Institut for aandsvage Børn i bakgrunnen.

Dette bildet er knyttet til emnene Robåt, Elev, Vann, Spesialskole, Bestyrer

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus