Fotografi skapt av

Laget mellom 1920-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-so-0397
Eies av

Kong Oscars gate / Nygaten

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Personbil, Kirke, By- og småsteder, Flag, Skolebygning, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Kåpe, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel, Bøttehatt, Hoteller, Manufakturforretninger

Samling

Olai Schumann Olsens samling

Negativsamlingen etter arkitekt og amatørfotograf Olai Schuma... se mer


comments powered by Disqus