Fotografi skapt av

Dato: 1955-06-11

Referanse:

Signatur: ubb-w-sh-082657
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipshandel, Fjordabåt, Gjenreising og sanering

Relatert til: Vaksdal Mølle, W. Giertsen A/S

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus