Kvittering skapt av

Laget mellom 1857-01-01 og 1860-12-31Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kvitteringer for innbetaling til kassen for trengende håndtverkere.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier


comments powered by Disqus