Kvittering skapt av

Dato: 1838-12-23Signatur: ubb-ms-0167-03-09-07-02


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kvittering på utbetaling av 3 spd.som gave fra Glarmesterlaugets Lade.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, Lade


comments powered by Disqus