Diplom

Dato: 1583-07-06Signatur: ubb-1583-07-06


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Fem menn, Knut Iverssøn, Johannes Nilssøn og Oluff Karlssøn, alle på Skodje, Oluff Ingvaldssøn på Ekreim og Oluff Hellissøn på Store Engset (Storvigsetter) inngår et innbyrdes arveskifte om et mellagsleie i Heimre Eide i Dals kirkesogn (Nordal herred) og Eikrol i Skodje kirkesogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Arv, Arveskifte, Leie

Relatert til: Knut Iverssønn på Skodje, Johannes Nilssønn på Skodje, Oluff Karlssønn på Skodje, Oluff Ingvaldssønn på Ekreim, Oluff Hellissønn på Store Engset

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus