Diplom

Dato: 1622-05-22Signatur: ubb-1622-05-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ahlheitt Pedersdatter, enke etter bokbinder Jesper Tillemand i Bergen, kunngjør, at hun har solgt til Sande Tommessøn Floss og hans hustru Anne Pedersdatter en bebygget grunn med ildhus som ligger på Hollenderstredet. Hun takker for god betaling. Henrik Hoffnagel og Henrik Ferhus, borgere i Bergen, besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Ildhus, Bokbinder

Relatert til: Ahlheitt Pedersdatter, Jesper Tillemand, Sande Tommessønn Floss, Anne Pedersdatter, Henrik Hoffnagel, Henrik Ferhus

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus