Diplom

Dato: 1641-07-30Signatur: ubb-1641-07-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og råd i Bergen gjør vitterlig at gullsmedene i byen har forevist to pergamentsbrev, av 28. august 1588 og 28. juli 1599, som er blitt (helt eller delvis) "fordervet" i en brann "forgangen Aar 1640". Gullsmedene ber om å få en bekreftet avskrift av de to brevene. Deretter følger avskriftene (se under de respektive datoene), som bevitnes med "woris seduannlig stadzsens secret", og dateres.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Vitne, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Vitterliggjøring, Bekreftelse, Avskrift, Pergamentsbrev

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus