Diplom

Dato: 1650Signatur: ubb-1650c


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Odelsmannen og bisitterne for skredderlauget i Bergen skriver et anbefalingsbrev for skreddersvennen Søfren Jensen (rimeligvis til bruk i utlandet).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter

Relatert til: Søfren Jensen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer


comments powered by Disqus