Dokument

Dato: 1816-10-23Signatur: ubb-ms-0178-b-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23., overlevert Amtmann Christian Magnus Falsen 23. Oktober 1816. Blant annet Kong Frederik 4 sitt skjøte av 9. juni 1721, Ole Kamstups enke Anne Christinas Skjøte av 8. desember 1763 og Hildebrand Harmens skjøte av 28. november 1781 til Michel Olrich Meyer tinglyst 18. november 1782. Underskrevet av Dankert Dankertsen Krohn den 23. oktober 1816. På side to overføring av papirer angående eiendommene fra Falsen til Wollert Krohn den 11. Mars 1828.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Skjøte, Eiendom

Relatert til: Christian Magnus Falsen, Christian de Schouboe, Frederik 4, Michael Olrich Meyer, Ole Kampstrup, Hildebrandt Harmens, Andreas Olsen Wandel, Wollert Wollertsen Krohn, Anne Christine Linde, Dankert Dankertsen Krohn

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Flere håndskrifter

comments powered by Disqus