Carl Bjørn Olsen

[C. Sundts gate]

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Fjordabåt, Lastebil, Trekasse, Sekk

Fotografi ubb-bs-ok-19371-041

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Kaianlegg, Forretningsgård, Brakker

Fotografi ubb-bros-01349

Gustav Brosing

Holbergskaien, hopen mellom Søndre og Nordre Holbergskai under gjenfyllingen.

Hopen strakk seg opp til C.Sundtsgt og ble gjenfylt av trafikkmessige grunner, og for å få en stor bred kai som også ble gjort litt lenger enn de gamle

Kaianlegg, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01255

Gustav Brosing

C. Sundts gate

1962-04-19

Gate, Personbil, Forretningsgård, Lastebil

Fotografi ubb-bros-01358

Gustav Brosing

[Forretningsbygg i C. Sundtsgate sett fra sjøsiden]

Forretningsbygg i C. Sundtsgate sett fra sjøsiden

Forretningsgård, Fraktefartøy, Skøyte

Fotografi ubb-bros-07839

Gustav Brosing

C. Sundtsgt.

Gate, Hestekjøretøy, Brostein, Forretningsgård, Murhus

Fotografi ubb-bros-01348

Atelier KK

Bergen. Muralmenning

By- og småsteder, Forretningsgård, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-pk-5092

Gustav Brosing

Holbergskaien

Kaianlegg, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01253

Gustav Brosing

C. Sundtsgate

1957-08-14

By- og småsteder, Næringsbygg, Varebil, Personbil

Fotografi ubb-bros-00235

Gustav Brosing

C. Sundts gate 4-6

1962-04-19

Gate, Butikk, Murhus

Fotografi ubb-bros-01361

Atelier KK

[Østre Murallmenninge. Muren]

Østre Murallmenninge. Muren

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gate, Butikk, Trikkeskinner, Lastebil, Allmenning, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-315-060

Ukjent

Nordre blok ferdig

Flagg, Kaianlegg, Robåt, Kranselag, Anleggsarbeider

Fotografi ubb-il-0009-043b

Ukjent

[Bygging i . Sundts gt.?]

Fjordabåt, Byggeplass, Tregjerde, Grunnmur, Kran, Arbeider

Fotografi ubb-il-0009-046b

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Personbil, Forretningsgård, Lastebil, Skipshandel

Fotografi ubb-bros-01351

Gustav Brosing

Holbergskaien

Kaianlegg, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01251

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Varebil, Butikk, Lastebil

Fotografi ubb-bros-01346

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Vaksdal Mølle, Bergen

1954-08-20

Oversiktsbilde, Bolighus, Gjenreising og sanering, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-078485

Gustav Brosing

C. Sundts gate

1962-04-19

Kaianlegg, Forretningsgård, Robåt, Motorbåt, Skur, Pram

Fotografi ubb-bros-01359

Widerøe's Flyveselskap A/S

Vaksdal Mlle A/S, Bergen

1958-09-06

Nordnes. "Nordfjord I" ved søndre Nykirkekai. "Sandøy" ved nordre Nykirkekai.

Oversiktsbilde, Næringsbygg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119775

Ukjent

Nordre blok ferdig

Bildet er merket med følgende navn: Ing. Myer, Sagfører Jebsen formand i Strandsidekomiteen. Veiingeniør Vetlesen midlertid. Stadsing., Magistrart Olai Olsen og Opsynsmand Haugen

Folkemengde, Flagg, Kaianlegg, Kranselag, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-044b

Gustav Brosing

C. Sundts gate

By- og småsteder, Gate, Brostein, Forretningsgård, Byggeplass, Lastebil, Stillas

Fotografi ubb-bros-03088

Ralph L. Wilson

Blaauws nybygg

Gate, Vei, Bygninger, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-wil-a-395

Gustav Brosing

Vågen

By- og småsteder, Kaianlegg, Fraktefartøy, Tradisjonelle båttyper

Fotografi ubb-bros-01254

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Gutt, Butikk, Lastebil, Trehjulsykkel, Fortau

Fotografi ubb-bros-01347

Gustav Brosing

ubb-bros-01343

C. Sunts gate. Bildet er tatt like nedenfor Nykirkens sydligste hjørne mot sentrum

By- og småsteder, Gate, Brostein, Forretningsgård, Lastebil, Skorstein, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bros-01343

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien

Oversiktsbilde, Forretningsgård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104980

Carl Bjørn Olsen

[C. Sundts gate]

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Lastebil, Bil, Paraply, Regn, Trikk

Fotografi ubb-bs-ok-19371-085

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes]

1963-06-01

Nordnes

Oversiktsbilde, Forretningsgård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104981

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Mann, Kvinne, Brostein, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01353

Widerøe's Flyveselskap A/S

Johan H. Bentzon A/S

1958-09-06

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havn, Næringsbygg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-119777

Carl Bjørn Olsen

[C. Sundts gate]

By- og småsteder, Gate, Kaianlegg, Sykkel, Fjordabåt, Lastebil, Trekasse, Sekk

Fotografi ubb-bs-ok-19371-042

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes]

1954-08-20

Nordnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-078492

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Fjordabåt, Gjenreising og sanering, Skipshandel, Flyfoto, Fiskeindustri

Fotografi ubb-w-sh-082657

Gustav Brosing

[C. Sundtsgate retning mot Nordnes]

C. Sundtsgate retning mot Nordnes

Barnevogn, Forretningsgård, Håndkjerre, Anorakk, Knebukse

Fotografi ubb-bros-01345

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes]

1963-06-01

Nordnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104982

Ukjent

Bergen - C. Sundtsgate

Kaianlegg, Butikk, Forretningsgård, Ferge

Fotografi ubb-bros-04976

Ukjent

C. Sundts gate 13-7-16

1916-07-13

By- og småsteder, Hestekjerre, Gate, Bygninger, Brostein

Fotografi ubb-bros-01320

Widerøe's Flyveselskap A/S

HSDs kai i Vågen

1970-08-24

Her ligger fra v. "Bremnes", "Hardangerfjord", "Sunnhordland", "Etne" og hydrofoilen "Tjelden(I)" eller "Teisten(II)" Kilde: Ove Walle

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Skipsekspedisjon, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204894

Gustav Brosing

C. Sundts gate

1962-04-19

Kaianlegg, Motorbåt, Murhus, Skur

Fotografi ubb-bros-01360

Gustav Brosing

Nordnes

Nordnes

Bolighus, Husruin, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04978

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien. Nordnesbodene]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien. Nordnesbodene

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104978

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Brostein, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-01470

Ukjent

Fundamentering for blokkene i C.Sundsgt.

Havn, Robåt, Arbeider, Dykker

Fotografi ubb-il-0009-043a

Leif Larsen

[Utsikt mot Nordnes]

Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-bs-ok-20288

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Vaksdal mølle

1954-08-20

Oversiktsbilde, Fjordabåt, Kirke, Næringsbygg, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-078493

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Tollboden. Tollbodkaiene]

1963-06-02

Tollboden. Tollbodkaiene

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Tollbod, Forretningsgård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-106114

Gustav Brosing

C. Sundts gate

By- og småsteder, Gate, Varebil, Personbil, Forretningsgård, Boligblokk, Lastebil

Fotografi ubb-bros-01355

J.H. Küenholdt

ubb-bros-04977

Folkemengde, Gate, Sjøbod, Forretningsgård, Trikkeskinner, Murhus

Fotografi ubb-bros-04977

Gustav Brosing

ubb-bros-01329

1958-08-23

C. Sundtgate mot sør. S. W. Samuelsen, tobakk, frukt og sjokoladeforr, C. Sundts gate 12. Toft & Co., frukt og tobakk, C. Sundts gate 18a

Gate, Bolighus, Tobakkhandel, Reklameskilt, Murhus, Fruktforretning

Fotografi ubb-bros-01329

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Lastebil

Fotografi ubb-bros-01350

Gustav Brosing

C. Sundtsgate

Mann, Gatelys, Barnevogn, Personbil, Lastebil

Fotografi ubb-bros-07838

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes. Tollbodkaien]

1963-06-01

Nordnes. Tollbodkaien

Oversiktsbilde, Forretningsgård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-104979

Gustav Brosing

C. Sundts gate

Trebygning, Forretningsgård, Buss, Stillas

Fotografi ubb-bros-01357

Olaf Andreas Svanøe

C. Sundts gade, Bergen.

Postkort, Hestekjerre, Gate, Hestekjøretøy, Bygninger

Postkort ubb-bs-pkb-00148

Gustav Brosing

Dalegården (Bentzon, C.Sundtsgate)

1958-05-03

Fiskebåt, Havnebod, Motorbåt, Høyhus

Fotografi ubb-bros-00372c

Gustav Brosing

C. Sundts gate

1958-08-23

S. W. Samuelsen, tobakk, frukt og sjokoladeforr, C. Sundts gate 12. Toft & Co., frukt og tobakk, C. Sundts gate 18a

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Gatelys, Tobakkhandel, Butikk, Reklameskilt, Fruktforretning

Fotografi ubb-bros-01328

Ukjent

Fundamentering for blokkene i C.Sundsgt.

Havn, Robåt, Arbeider, Dykker

Fotografi ubb-il-0009-043a