Kraftstasjon 83


Ninni Larsen

Vadheim

Shoddyfabrikk, Rørgate, Kraftstasjon

Ukjent

Dale Kraftanlegg

Kraftstasjon

Thorvald Selmer

Fra Tøsse, Osterfjorden

Foss, Kraftstasjon

Rjukan

By- og småsteder, Postkort, Kraftproduksjon, Kraftstasjon

Jørgen Grundtvig-Olsen

Tyssedal, Hardanger

1925-08-08

Landskap, Panorama, Fjord, Kraftstasjon

Ingebrigt Lunde

Rørgaten Samnanger

Byggeplass, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Ingebrigt Lunde

Trondheim

Kraftstasjon, El-, gass- og vannforsyning, Høyspentmast

John Bernhard Rekstad

[Kraftstasjonen Kykkelsund]

Bygninger, Tømmer, Vann, Kraftstasjon

Atelier KK

Kraftstation

Vannkraftutbygging, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør fra kraftstasjon. Ledningsnett, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Kraftstasjon

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Vindu, Fjell, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk]

Vindu, Valmtak, Kraftstasjon, Høyspentmast, Kraftledning

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Herlandsfoss med kraftverket, sett mot Fotlandsvåg, Osterøy]

Fjell, Bolighus, Bygd, Fjord, Vann, Telefonstolpe, Løe, Kraftstasjon

Atelier KK

[Herlandsfoss, Osterøy, med kraftverket]

Gård, Vei, Fjell, Bolighus, Bygd, Skog, Kraftstasjon

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Oversiktsbilde, Fjell, Bolighus, Arkitekt, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Høyspentmast, Arkitekter

Atelier KK

[Solheim sekundærstasjon]

Barn, Arkitekt, Personbil, Elektrisitetsverk, Sjåfør, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Arkitekter

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Frøland kraftstasjon, Samnanger]

Fjell, Bolighus, Vann, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Fra utbyggingen av Dale kraftverk ca. 1925]

Elv, Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon

Atelier KK

[Eksteriør av Dale kraftstasjon ca. 1928]

Inngangsparti, Vindu, Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Repro av et bilde av Dale kraftstasjon ca. 1928]

Inngangsparti, Vindu, Fjell, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Kraftledning

Atelier KK

[Eksteriør av Frøland kraftstasjon med kapasitet 28.000 H.K.]

Inngangsparti, Fjell, Tårn, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollpanel i omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Stol, Elektrisitetsverk, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig kraftstasjon]

1928-02-17

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør av et rom med div. ukjent utstyr, trolig en kraftstasjon]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig en kraftstasjon]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig kraftstasjon.]

Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kraftstasjon, Kontrollrom

Atelier KK

[Dale kraftstasjon, maskinhall med aggregat]

Lampe, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Ukjent

[Interiør av et rom med to store kjeler]

Tank, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall, Frøland kraftstasjon]

Vindu, Rekkverk, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kraftstasjon, Aggregat

Atelier KK

[Dale Kraftstasjon.]

1928-11-01

Inngangsparti, Vindu, Kraftstasjon, Høyspentmast

Atelier KK

[Interiør, Dale Kraftstasjon]

1928-11-13

Maskinhall, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Lampe, Turbin, Maskinhall, Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner, Dale Kraftstasjon.]

1928-11-12

Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Kraftstasjon, Gelender, Aggregat

Atelier KK

[Rørgate, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Trapp, Rørgate, Kraftstasjon

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Krafstasjon]

1928-11-12

Vindu, Lampe, Turbin, Maskinhall, Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Interiør, maskinhall med turbiner og aggregat, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Turbin, Maskinhall, Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Atelier KK

[Eksteriør, Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Kraftstasjon

Atelier KK

[Tre menn ved Dale Kraftstasjon]

1928-11-12

Mann, Frakk, Herrehatt, Kraftstasjon