Regning

Dato: 1824-10-01Signatur: ubb-ms-0178-b-22


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Regning til Christian Magnus Falsen til sadelmaker i Christiania, Johs. F. Hammerstein, over utgifter til blant annet Winervogn, leie av vogn, reparasjon av kariol og svepeskaft.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Winervogn, Vognfabrikk, Kariol, Svøpe, Regning

Relatert til: Joh. F. Hammerstein, Christian Magnus Falsen

Fysisk beskrivelse

  • God

comments powered by Disqus