Bok skapt av

Publisert: 1868

Utgitt av
John Russell SmithSignatur: ubb-romertall-foliant-xvi-a-ste-03Gå til enkeltside for nedlasting:

Bind fire begynner på side 521.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet vedk., Runer

Relatert til: The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 1, The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 2

Tilknyttede steder

Er en del av

Romertallsamlingen

Romertallsklassene er det eldste klassifikasjonssystemet ved B... se mer


comments powered by Disqus