Diplom

Dato: 1646Signatur: sab-1646


Eies av Statsarkivet i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Skjøte på odelspart i gården Slettini i Lindås skipreide fra Oloff Watle i Mjelde skipreide, Hans Olosen Fosse i Alenfit, Erick Kieten Lindas og Guttorm Gutormesen Eide i Eikanger, til deres svoger Nielss Olffsen Mjelstad i Hosanger og hustru Signeue Guttormsdatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Oloff Watle, Hans Olosen Fosse, Erick Kieten Lindås, Guttorm Gutormesen Eide, Nielss Olffsen Mjelstad, Signeue Guttormsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament

comments powered by Disqus