Diplom

Dato: 1570Signatur: ubb-1570


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling

Relatert til: Olaf Håkonsson på Fitje, Jetmund Simonsson

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus