Diplom

Dato: 1571-07-04Signatur: ubb-1571-07-04


Bertor? Ellingssøn vil ha Jon Arnessøn til å vitne på at hans far Arne Laudal kjøpte gården Glomsåg av Hellik Gautssøn for en sølv skål som vog 20 lodd sølv, og at Arne Laudal igjen solgte Glomsåg til Hellik Tjulfssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Vitne, Kjøp ; (gård)

Relatert til: Bertor Ellingssønn, Jon Arnessønn, Arne Laudal, Hellik Gautssønn, Arne Laudal, Hellik Tjulfssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus