Diplom

Dato: 1574-05-04Signatur: ubb-1574-05-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jon på Sandven, Amund på Jordal og Amund på Eitreim (?), lagrettemenn i Odda skipsreide i Hardanger, kunngjør, at Sven, som bodde på Komleberg i samme skipreide, gjorde et ynkelig mord på sin grandsønn Aslak på Skare, fordi han mistenkte Aslak for å ta hans kvinne, hvilket ikke var sant. En tid etterpå kom Sven med bønn om bot.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Drap, Bot

Relatert til: Jon på Sandven, Amund på Jordal, Amund på [Eitreim], Aslak på Skare

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus