Diplom

Dato: 1575-06-20Signatur: ubb-1575-06-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lagmann Axel Fredriksen, borgermester Niels Lauridsen og lagrettemenn i Bergen dømmer i en sak mellom Knud Oluffsen på Fredholm (Frøholm) og Jakob på Raagesetter (Rosæter) om eiendomsretten til ytre tun i Faleide. Jakob beviste at retten var hans i følge et brev av 20. juni 1542, som siterer in extenso, og fikk seg tildømt eiendommen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Eiendomsrett, Tun, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen)

Relatert til: Axel Fredriksen, Niels Lauridsen, Knud Oluffsen på Frøholm, Jakob på Rosæter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus