Diplom

Dato: 1582-10-02Signatur: ubb-1582-10-02


Avskrift av markegangsbrev av 2. oktober 1582 mellom gårdene Hammer, Skrede og Tvinnerheim i Utvik sogn i Nordfjord.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Grense ; (gårdsgrense), Markegang, Markegangsbrev

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus