Diplom

Dato: 1583-01-16Signatur: ubb-1583-01-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Susanna Leinersdatter, enke etter dr. Jens (Schielderup), selger og skjøter en grunn kalt Gassegrunn til Dominicus Friis. Grunnen, hvor husene hadde nedbrent i 1582, er 81 alen lang og 14 alen bred. Grunnleien betales med halv-sjuende gylden til Bergen Kapitels forstander.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brann, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Doktor, Kapittel ; (Bergen), Forstander

Relatert til: Ambros. Hardenbeck, Susanna Leinersdatter, Jens Schielderup, Dominicus Friis, Mester Jørgen, Daniel Schieldrup, Geill Teisdatter, Oluff Siurdssenn, Anna Dirichs, Pether Arentssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus