Diplom

Dato: 1583-09-12Signatur: ubb-1583-09-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor klosterets mur ved Kort Pils hage.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Kloster, Hage, Høvedsmann ; (Ålborghus), Ombudsmann

Relatert til: Anders Christiernssønn, Bjørn Anderssønn til Stenalt, Jens Thomessønn, Thrin Jacobsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus