Diplom

Dato: 1584-12-20Signatur: ubb-1584-12-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olloff Steinnes, lensmann i Ørsta skipreide på Sunnmøre, og Vigleik Vasbotnen i Volda skipreide kunngjør, at de har solgt til Peder Jonssøn på Nordre Vartdal 2 mellags leie som var deres rette odelsgods i Nordre Vartdal. For dette mottok de 16 gamle daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Odel, Lensmann, Odelsgods, Leie ; (av jord), Mellagsleie

Relatert til: Olloff Steinnes, Vigleik Vasbotnen, Peder Jonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus