Diplom

Dato: 1585-05-29Signatur: ubb-1585-05-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

Relatert til: Hans Jørgenssønn på Onarheim, Haftor på Ænes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus