Diplom

Dato: 1585-05-29Signatur: ubb-1585-05-29


Fire edsvorne menn i Opdal skipreide (Uggdal) kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Jørgenssøn på Onarheim og Haftor på Ænes (Kvinnherrad) har gått opp et makeskifte mellom gårdene Onarheim og Øvre Helland på Tysnes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte

Relatert til: Hans Jørgenssønn på Onarheim, Haftor på Ænes

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus