Diplom

Dato: 1587-07-02Signatur: ubb-1587-07-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn i Grytten prestegjeld i Romsdal kunngjør at Ingebritt Oluffssøn på Netteland, Kvinnherrad i Bergenhus spurte dem i almuens påhør om de noensinne hadde hørt Harill Karlssøn og Halstein Oluffssøn i Romsdal fremkomme med beskyldninger mot ham.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Allmue, Anklage

Relatert til: Ingebritt Oluffssønn, Harill Karlssønn, Halstein Oluffssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus