Diplom

Dato: 1590-12-31Signatur: ubb-1590-12-31


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Endelig overenskomst mellom Anders, Rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i gårdne Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som var Knud Olssøns hustru Birgitte Mognsdatters gods og som han i 1546 solgte til Sjur Mognssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Gods, Jordpart, Overenskomst, Avtale

Relatert til: Sjur Mognssønn, Anders Knudssønn på Ulvestad, Rasmus Knudssønn på Ulvestad, Oluff Knudssønn på Ulvestad, Knud Olssøn, Birgitte Mognsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus