Diplom

Dato: 1593-04-15Signatur: ubb-1594-04-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jørgen Kruckow til Tjerne kunngjør, at han har overlatt til sin svoger Gaute Torbjørnssøn til Fimreite i Sogndal en ødejord og plass under Fimreite gård som arvelig var tilfalt ham. Gaute har lovet å bygge en stue på denne ødeplassen hvor Jørgen Kruckow og andre kunne ha sitt nattlosji.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Arv, Ødejord, Overdragelse, Jord ; (ødejord), Byggesak, Stue, Losji, Ødeplass

Relatert til: Jørgen Kruckow til Tjerne, Gaute Torbjørnssønn til Fimreite

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus