Diplom

Dato: 1596-05-01Signatur: ubb-1596-05-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

På vegne av Erik Rosenkrantz' enke, Helwig Hardenberg til Arreskov, utleier Hans Findssøn, borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv (Sandvikselven?), hvor nå den stampmølle står som hører til Store Sandviksmarken. Den årlige grunnleien er 1 1/2 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Mølle

Relatert til: Erik Rosenkrantz, Helwig Hardenberg til Arreskov, Hans Findssønn, Poul Gjørsner

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus