Diplom

Dato: 1596Signatur: ubb-1596b


Anders Iverssøn, Trandal i Hjørundfjord på Sunnmøre vitterliggjør, at han eier 1 laups smør til årlig landskyld i Hjelle og 10 marker smør i Valsnos i Opstryn, Innvik prestegjeld i Nordfjord, som han arvet etter sin far Iver Omundssøn, og som etter et gammelt odels-pergamentbrev har vært under samme slekt i femhundre år.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Landskyld, Arv, Stadfesting, Jord, Vitterliggjøring, Odelsbrev

Relatert til: Anders Iverssønn på Trandal, Iver Omundssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus