Diplom

Dato: 1598-06-19Signatur: ubb-1598-06-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til [...] og hennes medeiere, på den annen side. Dessuten markeskifte mellom Tjosås, Ole Bildes gård, og Øvre og Nedre Vik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Fogd, Makeskifte, Makeskiftebrev

Relatert til: Mats Jørgenssønn, Adelatz til [..], Ole Bilde

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus