Diplom

Dato: 1598Signatur: ubb-1598b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

(Avskrift av hele fragmentet). Strÿn schibredt. Forening Imellem Hans Yttereid Jon Støffuereidt (Stauri). ... till di fattige. Att dj saaledis udj fougdens be[mel]te Jens Pederssens och mange gott=folchis Neruerrellse bleffue forænede, dess till widnissbÿrd, haffuer wij trøgt worris signeter her neden under. Actum ut Supra...

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fogd, Vitnesbyrd, Fattige, Forening

Relatert til: Hans Yttreid, Jon Støffuereidt (Stauri), Jens Pederssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus