Diplom

Dato: 1600-11-28Signatur: ubb-1600-11-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Thomis Anderssøn i Hollvik i Davik skipreide (Gloppen?) i Nordfjord og Rasmus Anderssøn kunngjør, at de har solgt til Kolbein Lauritssøn i Bødalen i Olden skipreide (Loen) og hans bror unge Anders Nesdal en halv laups leie i gården Hjelle i Opstryn sogn for 20 gamle daler i rede pendinger og 3 gamle daler i skjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie, Skjøtningsøre

Relatert til: Thomis Anderssønn i Hollvik, Rasmus Anderssønn, Kolbein Lauritssønn i Bødalen, Anders Nesdal, den yngre

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus